Stockholm är en stad som är vida känt för sitt rika kulturliv och det gäller inte minst konst. Här finns det världsberömd konst som samlats på museer genom århundraden för att nu fungera som en kulturskatt för intresserade. Det allra mest välkända museet heter Nationalmuseum och det är störst i hela Sverige när det kommer till konst. Hit kommer varje år hundratusentals besökare för att se på alla omtalade konstverk som har donerats eller köpts in av museet. Den officiella siffran över antal besökare uppgår till över 350 000 årligen. Turister utgör förstås en stor del av besökarskaran då Nationalmuseum är en av Stockholms största turistattraktioner men många är också intresserade stockholmare som vill kika på en ny utställning eller se om gamla klassiker.

 

Nationalmuseums officiella öppningsdatum är 1866 när det fick sitt nuvarande namn och utformning. Faktum är dock att museet har anor längre än så eftersom det på samma plats fanns ett annat museum redan från 1792. Nationalmuseum byggde i allt väsentligt vidare på den pågående museiverksamheten och såg till att köpa in ännu fler konstverk. Än i dag samlar Nationalmuseum in konst som kan vara till intresse för besökare, vilket gör att de har möjlighet att ständigt öppna nya utställningar som gör museet värt mer än ett besök. Nationalmuseum ligger beläget på Blasieholmen i centrala Stockholm.

 

Nationalmuseum innehåller framför allt konstverk under fyra århundraden – mellan 1500-talet och 1900-talet. Det var en hektisk period ur ett globalt konstperspektiv och det gör att det inte råder någon brist på intressanta artefakter att ställa ut. Tyngdpunkten ligger på konst i form av tavlor, men här finns också andra typer av målningar liksom skulpturer. Men Nationalmuseum är mycket mer än bara en utställningsplats för gamla konstverk. Här pågår det en febril och aktuell forskning som syftar till att ge bättre kunskap om konst i allmänhet och museets ägodelar i synnerhet. Det är just museets egna utställningar som utgör grunden för forskningen, som sedan tar nya vägar i takt med att det görs nya upptäckter.

 

Nationalmuseum ägs av den svenska staten, vilket innebär att den i teorin finansieras av skattepengar. I praktiken får dock Nationalmuseum in mycket intäkter eftersom entréavgiften och butiken som ligger i anslutning till museet går med vinst. Det gör att museet har möjlighet att uppdatera och restaurera sina samlingar, vilket är ett måste för alla museer som vill kunna locka besökare. Att locka besökare är en utmaning för varje företag, och den som vill hitta nya sätt kan prova att köpa in profilprodukter. Reklampennor är bra reklam och ett klockrent exempel på profilprodukter, där ett företags logga eller slogan gör att företaget får välbehövlig draghjälp i marknadsföringen eftersom de brukar användas flitigt.

Stockholm museeum 2

 

Taggar: , , , , , , , ,